Yellowstone np

9.Yellowstone NP

 

 

 

 

Tedy, v dešti, v dešti to začalo ale když jsme byli venku na trailu tak většinou přestalo pršet. Překvapení bylo ale jiné, paní na kase, ano je to tak stará známá o které si průvodci vyprávějí legendy, ta se nikdy nezakecala a ani neusmála, jak poznamenal jeden klient tu dozorce přehlídl. Paní byla vynikající, poznala mě, prohodila česky ahoj jaksemas a tak nějak se i usmála.

 Vše super a tak jsem tlumočil dotaz klientů zda by nebyla sleva, máme slevovou kartu Globus. Že prý ne a tak jsme jeli dál. Neřekla nám ale to hlavní, že v parku je zavřená jedna ze dvou hlavní cest. Yellowstone je jako Středočeský kraj co do velikosti, my začali někde u Mělníka a chystali se jet okolo Kladna do Příbrami.

 A protože paní na kase tuto informaci nepředala, ono taky kdo si to má pamatovat, jsou tam jediné dvě hlavní cesty a kdo by si pamatoval dlouho plánovanou a měsíc trvající uzávěru. A tak jsme po to Středočeském kraji trochu toulali.

Moc mně to nepřekvapilo, jednou uzavřeli poslední  možnou cestu od gejzírů do Gardineru  a naše objížďka stála za to. Popíšu vám to také v porovnání s českým prostorem.

 Jako byste měli v plánu jet z Krkonoš do Prahy / 140 km /  a po chvilce jízdy by byla objížďka do Prahy přes Kolín a Jihlavu / takže celkem by to bylo 340 km/. Takto přesně jsme to jednou absolvovali a to přes město na severu Bozeman.

 No nic jedeme dál. A dojeli jsme, nejprve Noris  oblast pak Mid geyser a pak Old Faithfull. Zpět jsme jeli stejnou cestou  a na kaňonu a u vodopádů už nepršelo.  Pán nám vyprávěl že ,když byl novomanžel a novomanželka vařila první společnou polévku, se velmi divil : Ty to vaříš z vody ?  Ona na to , a  z čeho to vaříte vy doma ?

A on : Já nevím.

 

Izi.travel

úvod

Yellowstone N.P. byl založen v roce 1872 jako úplně první americký národní park. Představuje nejrozsáhlejší sbírku gejzírů, vřídel a geotermálních jezírek na světě.

Chráněná oblast o rozloze 8 987 km2 je domovem medvědů grizzly, vlků a stád bizonů a jelenců. Park je otevřen celoročně, ale díky krutým zimám s velkým množstvím sněhu bývá velká jeho část nepřístupná. Narozdíl od jiných národních parků v Yellowstone neoperuje žádná pravidelná veřejná doprava. K dispozici jsou návštěvnická centra, muzea, hotely, kempy, restaurace, kavárny, obchody s potravinami a turistickými potřebami, benzínové pumpy.

Yelowstone NP

 

1 HLavní brána od Gardineru

jedeme severní bránou do Yellowstonského národního parku. Park byl založen v roc 1873. Je první národní park na světě. Má rozlohu  8900 km2.  V parku jsou vodopády, gejzíry, termální jezera, horská jezera, kaňony, vysoké hory, louky a řeky.  V parku je možno vidět jeleny, bizony a medvědy.

2 podle řeky

3. Mamoth hot springs

Mamoth hot spring, jsou zde hotely a informační středisko . Můžete zde vidět i jeleny. Z parkoviště vpravo je pěší trasa do kopce k horkým pramenům a kaskádovitým terasám.  Zde zastávka cca 30 minut.

4 Noris geyser basin

Oblast Noris geyser basin, vlevo je 30 minut okruh s gejzíry a termálním jezírky.  Je zde i nepravidelný ale největší gejzír Steamboat gejzír. Barva jezírek je způsobena barvou skal a především obsahem bakterii, termofilií,  které v této horké vodě žijí.   Vpravo je malé muzeum s ukázkou termálních  aktivit parku a za muzeem je 15  minut pěší okruh  okolo jezírek.

 

5 Grizzly bear

Grizlyho můžete dnes v parku vidět. Samice váží až 200 kg a samec  až 400 kg. Grizly je dlouhý až 2 metry. Nejvěstí populace medvědů grizly je na Aljašce 30 000 a v Britské Kolumbii až 15 000 kusů.  V Yellostonském parku je populace několik set medvědů.

6. Bison

Populace bizonu ve světě se odhaduje na 150 000 kusů. V 19. století byl americký bison téměř vyhuben. Důvodem lovu byla potřeba masa, kůží a i snaha vlády o odebrání zdrojů potravy Indiánům. Populace bizonů v 19 století se odhaduje na 50 milionů. Bison váží až 750 kg a běží rychlostí 50 km za hodinu.

 

Gardiner

Oblast dnešního městečka Gardiner sloužila od založení národního parku Yellowstone roku 1872 jako jeho hlavní vstupní středisko. Oficiálně bylo město založeno roku 1880. Žije zde kolem 900 stálých obyvatel. Jako turistické centrum nabízí město velký výběr ubytování, restaurací a obchodů. Kousek za městem prochází 45. rovnoběžka.

Roosevelt Arch

Rustikální triumfální oblouk Roosevelt Arch byl postaven v roce 1903. V jeho horní části je umístěn nápis „Ku prospěchu a pro potěšení lidu“, který se váže k období ustavení národního parku. Základní kámen oblouku položil tehdejší  prezident Theodore Roosevelt.

Mamoth hot springs

Jsme u rozsáhlé zóny horkých vřídel, zvané „Mammoth“ – Mamut. Na povrch zde vyvěrá horká voda, která se pod zemí obohatila o minerály z podložního vápence. Voda se na vzduchu odpařuje a zbylý uhličitan vápenatý se usazuje a vytváří křídově zbarvenou travertinovou krustu. Mezi vřídly vedou dřevěné lávky. K dispozici jsou WC u parkoviště.

Upper Terrace drive

Upper Terrace Drive je úzká jednosměrná silnice, 2,3km dlouhá, která se vine mezi dalšími vřídly a terasami zóny Mammoth Hot Springs. Zajímavý je např. výrazně oranžový kopcovitý útvar Orange Spring Mound.

Noris geyser

Norris Geyser Basin nedaleko severozápadní hrany Yellowstonské kaldery je nejteplejší gejzírovou pánví v parku. Narozdíl od ostatních částí parku zdejší gejzíry jsou převážně acidické a daří se zde jiným druhům termofilů s jinou barevností. Proto je oblast tak odlišná od ostatních. Zóna je rozdělena to tří hlavních částí – Porcelain Basin, Back Basin a One Hundred Springs Plain. Možnost WC v místě parkoviště.

Norris Museum

 Stavba z kombinace dřeva, kamene a betonu byla vybudována mezi lety 1929-1930 a je vedena na Národním registru historických míst. Je situována mezi Porcelain Basin a Back Basin. Exhibice se zaměřuje na geotermální geologii obecně, na prvky pánve Norris Basin a na život rostlin a živočichů v termálních oblastech.

Steamboat Geyser

 Je nejvyšším v současnosti aktivním gejzírem na světě. Při větších erupcích jeho voda stříká až do výšky 90 m. Erupce trvají 3 – 40 minut a intervaly mezi celými sériemi jsou nepravidelné, od 4 dnů až po 50 let. Mezi lety 1911 a 1961 byl gejzír dormantní. Poslední hlavní erupce Steamboat Geyser proběhla 3.září 2014.

Porkchop Geyser

Byl kdysi horkým pramenem s občasnými erupcemi. Jeho erupce se postupně prodlužovaly a zesilovaly, až se z pramene stal trvalý chrlič. V roce 1989 rozervala ventil Porkchop Geyser silná vnitřní hydrotermální erupce a do vzdálenosti až 66 m létalo kamení. Dodnes obklopují gejzír pozůstatky ve formě velkých kusů hornin.

Porcelain Basin

tzv. Porcelánová pánev připomíná měsíční krajinu. Její otevřený terén je pokrytý vrstvou vybělených hornin a posetý stovkami hydrotermálních prvků jako např. Whale´s Mouth (Velrybí tlama), Sunday Geyser (Nedělní gejzír), Constant Geyser (Stálý gejzír) atd. Mezi jednotlivými zajímavostmi vedou dřevěné lávky a chodníčky.

Midway geyser parking

Přijíždíme na parkoviště v oblasti pánve Midway Geyser Basin. Odsud nás 1,2 km dlouhá stezka zavede přes řeku Firehole a k největšímu horkému prameni v parku - Grand Prismatic a ke gejzíru Excelsior Geyser, který během 1 minuty dodá do přilehlé řeky cca 15 000 litrů vroucí vody. K dispozici je WC.

Grand Prismatic Spring

 Je největším horkým pramenem USA a třetí největší na světě. Jeho velikost v průměru činí asi 112 m, hloubka je 37 m. Barvy pramene připomínají barvy duhy - červená, oranžová, žlutá, zelená a modrá, jako když světlo prochází optickým hranolem - prizmem. Odtud název gejzíru.

Gejzír Old Faithful

Starý věrný. Intervaly mezi jeho erupcemi se pohybují mezi 40 - 126 minutami. Aktualizace o nejbližších erupcích a další informace získáme v přilehlém návštěvnickém centru. Podle síly erupce do vzduchu vytryská během jedné "show" 14 000 až 32 000 litrů vařící vody a to do výšky 32-56 m. Jedna sada explozí trvá 1,5-5minut.

Yellowstone Lake

Je největší vodní plochou na území parku. Jeho rozloha činí 350 km2, délka pobřeží 180 km. Průměrná hloubka 42 m, největší hloubka nejméně 120 m. Jezero největším sladkovodním jezerem v Severní Americe nad 2100 m n.m. - tedy 2357 m n.m.. Jezero mezi začátkem prosince a koncem května zamrzá vrstvou ledu o síle téměř 1m. Vyjímkou jsou nezamrzlá oka, pod nimiž vyvěrají horké prameny.

Fishing Bridge

Jsme u mostu Fishing Bridge přes řeku Yellowstone River, kde původně stával hrubě tesaný dřevěný most z roku 1902. Dnešní most byl postaven v roce 1932. Místo bylo odedávna oblíbené mezi rybáři, zvláště pro lovení lososů, kteří se zde vytírají. Z důvodu ohrožení lososí populace je rybaření na mostě od roku 1973 zakázané. Od té doby slouží místo především jako pozorovací platforma.

Mud Volcano

Jsme v oblasti Mud Volcano, která sestává z horkých pramenů, bahenních jezírek a fumarolů. Zdejšími zajímavostmi jsou Mud Volcano, Dragon´s Mouth a Black Dragon´s Caldron. Mezi jednotlivými formacemi vedou stezky.

stáda bisonů v Americe před plánovaným vyhubením se odhadují mezi 30 a 60 miliony kusů. Národní park Yellowstone, který byl založen v roce 1873 byl jediným kde nebylo dovoleno bisony střílet. Současné stádo v počtu cca 4000 kusů pochází z původních 23 kusů, které se zde nacházely. Celkem zbylo po vybíjení bisonů 750 kusů. Současný stav je cca 350 000 kusů. Část bisonů žije volně, část je chována pro maso.

Artist Point

Jsme na parkovišti Artist Point, odkud vede stezka ke scénickému výhledu na kaňon řeky Yellowstone River a 94 m vysoký vodopád Lower Yellowstone Falls. Tento vodopád je objemově nejmohutnějším vodopádem pohoří Rocky Mountains.

Lower Falls

Jsme u počátku stezky, vedoucí na výhled nad 94 m vysoký vodopád Lower Falls. Cesta jedním směrem je dlouhá 0,6 km s převýšením 180 m. WC jsou k dispozici na parkovišti.

Z parkoviště vybíhá stezka, která nás po 0,2km dovede k výhledu na 40 m vysoký vodopád Tower Fall. Po stezce můžeme pokračovat dále (0,6km) až k patě vodopádu. U parkoviště je k dispozici obchod s potravinami a suvenýry.

Old Faithfull Inn

Hotel byl postaven z místních materiálů a byl otevřen v roce 1904. Ve své době byl největším srubem na světě. Krb uprostřed hotelu má váhu 500 tun. Kapacita hotelu je 300 pokojů.