Jasper np

Columbia Icefield

Ledovcové pole má rozlohu 320 km2 a sílu 100 - 365 m výšku. Pro srovnání město Praha má rozlohu 500 km2. Každých 15 až 30 minut odjíždí polární vozidlo na tůru dlouhou 1 hodinu 20 minut a zastaví na povrchu ledovce. Vstup stojí 55 CAC. Tento ledovec v ledovcovém poli se jmenuje Athabasca glacier a je 7 km dlouhý. Celkem je v tomtom ledovcovém poli 8 ledovců.

 

Pěší trasa  Naproti ledovci vlevo je parkoviště a odtud můžete na ledovec vystoupat i sami. Cesta je asi 1 km a na povrch ledovce není možno vystoupat. Na trase jsou značky s letopočty kam až dříve ledovec sahal. Za posledních 125 let se masa ledovce zredukovala o 40 %.

Ledovec  všeobecně

Vzniká akumulací sněhu v oblastech nad sněžnou čárou. Sníh se po cca 2 letech mění ve firn a dále tlakem během 5 až 100 let  v led. Je to nehomogenní těleso tvořené ledem. Ledovce mají akumulační a ablační oblast. Ledovce přetvářejí krajinu brázděním, odlamováním a hlazením. Tvořivá síla je ovlivněna teplotou ledovce a materiálem horniny. Moréna je kamenný val vzniklý ledovcovou činností. Ledovec vzniká v okamžiku  , kdy se masa vzniklého ledu začne pohybovat, do té doby se to jmenuje ledovcové pole.

 Největší ledovec je na australském antarktickém území, Lambertův ledovec má délku 400 km a šířku 64 km.  Aletschgletcher ve Švýcarských Bernských Alpách má délku 26 km a šířku 3,2 km / to je cca rozloha ostrova Manhattan v NYC.

V současnosti dochází k ústupu ledovců a oteplování. Toto oteplování není způsobeno lidskou činnosti a souvisí to s klimatem země.

Glacier skywalk

To je další atrakce, kterou můžete absolvovat při jízdě po silnici 93. Tento prosklený chodník je 280 m nad údolím Sunwapta vlevo od silnice při cestě na sever. Atrakci je ale nutno zakoupit a nastoupit na ní již v Columbia Icefield centru u ledovce Athabasca.

Athabaska river

 

Sunwapta falls

Výška vodopádů je 18 m a šíře 9 metrů. Voda vytéká z Athabasca Glacier. Horní vodopády jsou u parkoviště k dolním Sunwapta Falls vede trasa lesem dlouhá 1,5 km a jde se stejnou cestou zpět.

Athabaska falls

 

Výška je 24 metrů a šířka 18 metrů. Za mostem vpravo je i přístup k Athabaska River a odtud vyjíždějí i některé výlety na raftech.

Mt – Kerkeslin  Goat lookout – možná budou vidět na trase horské kozy.

Jasper

 

Jasper znamená jaspis. Ve městě žije 4000 obyvatel. Město pojmenováno po Jesperu Hawesovi, který v oblasti provozoval  obchodní stanici s výkupem kožešin pro Severozápadní společnost. Jasper je centrem národního parku Jasper a hlavní viditelnou turistickou aktivitou zde jsou výlety na raftech po řece.

Ve městě je spousta obchodů a restaurací.  Zde začíná jedna z legendárních silnic 93 která vede na jih až do USA do Arizony. Okolí nabízí též velké množství pěších tras, rybaření a též výlety na kánojích. V Jasperu je též observatoř, která využívá toho, že okolí je velmi malé světelné znečištění. Jasper leží asi 1000 m nad mořem.

 

Jasper skytram

 

 

7 minut výška 2285 metrů a krásný výhled na Rocky Mountains, pokud je hezké počasí.

Whistler Mountain

 

Hora s lanovku je součástí Rocky Mountains a má výšku 2185 m. Původně se jmenovala London Mountain a v roce 1965 byla přejmenována na Whistlers / hvízdání -  zvuk vydávající svišti/ London mountain by prý pro turisty evokovala špatné počasí. Cena jízdného je 35 CAD a na vrcholu můžete dojít cca 200 m na úplný vrchol hory. Za hezkého počasí vidíte Jasper, Rocky Mountain i jeho nejvyšší horu Mt. Robson a směrem na jih i Icefield parkway silnici č 93.

Jasper NP

Naložen v roce 1930 a s rozlohou 10 000 km2 je to největší národní park v Kanadě. Součástí parku jsou vodopády, hory, údolí, kaňony, jezera a kanadská zvěr.

 V Jasperu je nejmenší sluneční znečištění a oblast je nazývána Dark Sky Preserve. Ve městě Jasper je planetárium.

48 km od Jasperu je Maligne Lake. Zde možná uvidíte další kanadskou zvěř horské kozy, losy nebo medvědy. Maligne Lake je druhé největší jezero plněné ledovcem na světě hned po jezeře Bajkal a  Maligne Lake má délku 22 kilometrů. Voda jezera je propojena s pravděpodobně jedním z největšíc jeskyních vápencových systémů na světě.

Jezero patří k nejfotografovanějším místům kanadských Rockies. Nabízí se vyjíždky lodí, traily i posezení v restauraci. Nedaleko je další jezero Medicine Lake.

Na jezeře Patricia Lake probíhal projekt – pokus o stavbu letadlové lodě z ledu s názvem Habbakuk. O projektu věděl a schválil ho W. Churchill.  Pozůstatky zařízení, které mělo loď-kru dále chladit jsou na dně jezera a jsou nyní cílem vrakových potápěčů.

V zimě se nabízí prohlídka ledopádů ve zmrzlém Maligne Canyonu na Maligne River.

Maligne Canyon má hloubku 50 metrů v místním vápenci projíždíte jím prvními 4 mosty přes řeku Maligne River. Kaňon se nachází asi 10 minut autem od Jasperu.

Pěší tůra Maligne Canyon začíná na 6 mostě přes řeku od Jasperu, je dlouhá 7 km celkem tam i zpět a má převýšení 110 m.

 

Rostliny v lese Maligne Canyon

Mechy nemají kořenový systém a mohou růst v místech, kde vodu absorbují jiným způsobem. Vlhkost Maligne Canyonu  je pro mechy výhodná. Na stráních zde můžete vidět jalovec obecný anebo pelyněk a šalvěj.

 

V NP Jasper žijí černí medvědi, medvěd grizly, vlci a kojoti. Černých medvědů je zde cca 300 a grizly medvědů 200 kusů. Dále můžete vidět losa, jelena anebo bílou horskou kozu. Z malých zvířat je to veverka, bobr anebo svišť.