British Columbia

 Britská Kolumbie

Teritorium má rozlohu 900 000 km2 a žijí zde 4,4 milionu obyvatel. BC to je 25 000 km pobřeží / 10 % z celé Kanady / a 40 000 ostrovů. Pobřeží je pacifický deštný prales s jedlovcem, borovicí, cedry a douglaskami. Významná řeka Fraser River pramení v oblasti Mt Robson a po 2600 km ústí do Pacifiku ve Vancoveru.

Prvním Evropanem byl pravděpodobně v roce 1579 Sir F. Drake objevitel a pirát v službách krále. V roce 1791 sem připluli Španělé a v roce 1792 George Vancouver.

Transkanadská silnice vede na východ od Vancouveru. Podél řeky Frazer vedou dvě železnice Kanadská pacifická a Kanadská národní.

Délka dálnice je 7821 km a propojuje celou Kanadu od východu k západu. Byla zahájena v roce 1962. Vedle sibiřské a australské je další z nejdelších národních silničních systémů. Vede přes všech 10 kanadských provincií. Její začátek resp. Konec je ve Victorii.

75 % Britské Kolumbie tvoří hory nad 1000 m n m a 60 % území je les. 5 % teritoria se využívá zemědělsky a vzhledem k veliké rozloze teritoria je to významných 40 000 km2 plochy.

K nejvýznamnějším oborům podnikání patří zemědělství, zpracování dřeva, doprava a turismus.